Tips om etterbehandling

Vi ønsker med dette å minne våre kunder om viktigheten av etterbehandling i forbindelse med støping. Forholdene de første døgnene etter utstøping betyr spesielt mye for hvilke langtidsegenskaper betongen får. Det er mange forhold som er med og påvirker sluttresultatet når en støper: konstruksjonstype, dimensjoner, forskalingstype, lufttemperatur, vindforhold etc. I en hektisk hverdag kan det virke utfordrende å vurdere de ulike tiltakene som bør gjøres hver gang, men som betongleverandør må vi understreke at etterbehandling er uhyre viktig.

Her er det vi kaller standardtips:

  • Umiddelbart etter utstøping/dissing må herdemembran påføres. Dette legges på med lavtrykkssprøyte. Sørg for godt pumpetrykk i sprøyta så det blir et jevnt og synlig lag med væske. Husk å følge anvisning fra teknisk datablad.
  • Legg på plast så fort som mulig uavhengig om betongen er disset eller pusset. Dette er viktig for å holde på fuktigheten i betongen.
  • Tidlig dagen etter påføres vann under plasten og all luft svabres ut. Dette sørger for å holde på fuktigheten i herdefasen, samt bidrar til å unngå skjolder i betongoverflaten.
  • La plasten ligge så lenge som mulig – minimum 5 dager, gjerne 14 dager.
  • Når betongen er herdet kan man støvbinde/etterbehandle.

Kontakt oss gjerne for mer utdypende informasjon. Vi kan også anbefale relevante produkter.