Fabrikken

Fabrikken er samlokalisert med våre kontorer på Borgeskogen Industriområde i Stokke kommune.

På fabrikken blir sand og stein lagret forsvarlig. Sement, Mikrosilika, tilsetningsstoffer og vann doseres også i separate vekter med meget høy nøyaktighet. Fabrikken har en toakslet tvangsblander, som slipper 2,25m3 ferdigblandet betong ned i betongbilen pr. 60 sek. Vårt datasystem overvåker blandeprosess og kvalitetssikrer våre betongleveranser. Ovennevnte forhold i kombinasjon med fabrikkens viktigste ressurs – vår blandeoperatør.