Betongbilene

En betongbil er ikke bare en betongbil. For i vår verden skal en betongbil gjøre langt mer enn å kjøre. Den skal fylles med betong, den skal ta godt vare på betongen mens den er på vei og den skal tømmes med varsomhet og kløkt. Hos oss har sjåfør og bil et godt forhold til hverandre.

Våre betongbiler er av høy kvalitet og skal sammen med våre sjåfører fremstå som firmaets ansikt utad. Bilene er ustyrt med en kombinasjon av bevegelig transportbånd, teleskoprenne og utstyr for betongpumping. På betongtransport har vi en avtale med Hokksund Betong som har en flåte som teller 15 betongbiler, hvorav 4 primært kjører for Vestfold Betong.