Leveringsmetoder

Først og fremst handler det om å levere betong av riktig type, til rett sted og til rett tid. Fra vår fabrikk på Borgeskogen har vi maks 45 minutters kjøreavstand uansett hvor i Vestfold leveransen går. Betongen kan leveres fra bil med ulike metoder, og hvilken metode som er riktig i forhold til hver enkelt leveranse avklares med deg som kunde når du bestiller betongen. Vi legger stor vekt på god kommunikasjon – det gjør at vi unngår unødige misforståelser.

Våre biler kan levere fra 0,5 m3 og opptil 7 m3 med betong på en tur. På byggeplassen kan betongen leveres på følgende måter:

Bevegelig transportbånd

Et bevegelig transportbånd har en rekkevidde på inntil 17 meter fra bilen og er en god løsning når støpestedet ligger høyere enn bilen. Transportbåndet kan også føres inn gjennom åpninger i et bygg som dører og vinduer hvis støpestedet er inne.

Teleskoprenne

En teleskoprenne har en rekkevidde på inntil 9 meter fra bilen og kan svinges inntil 180°.  Teleskoprennen kan benyttes der adkomsten til støpestedet er god og hvor leveringshøyden over bakkenivået er under 1 meter.

Betongpumpe

Denne metoden har lengst rekkevidde og benyttes der hvor det er lang avstand fra betongbilen til støpestedet. Betongpumping benyttes også der hvor høyden er stor. Det finnes løsninger både med pumpeanlegg direkte på betongbil eller en kombinasjon av betongbil og pumpebil.