Før støping


Fremkommelighet

Det du som kunde må forholde deg til før støpingen skal utføres er at fremkommeligheten til byggeplassen er i orden. Veien må være tilstrekkelig ryddet og ikke minst tåle vekten av betongbilen som med full last kan veie 30 tonn.

Avstand

Det må gjøres en vurdering på avstanden fra der betongbilen kan stå og frem til støpestedet. Det samme gjelder høyden fra der betongbilen står og opp til støpestedet. Dette er med på å avgjøre hvilken leveringsmetode vi skal velge.

Forskaling

Du må sørge for at forskalingen/armeringen er satt opp forskriftsmessig og tåler nødvendig belastning.

Etterbehandling

Det er lurt å dekke til betongen med plast eller presenning etter støping for å redusere faren for riss og sprekkdannelser. Det finnes også ulike produkter som kan benyttes der tildekking er vanskelig. SikaTop®-72 er en tyntflytende, hvit emulsjon på akrylbasis som benyttes til å forhindre tidlig uttørking av nystøpt betong. En kombinasjon av ovennevnte er absolutt det beste. Det er smart å vurdere dette på forhånd, da kan sjåføren levere de nødvendige produktene samtidig med levering av betongen.

Et annet produkt, SI 22, sørger for støvbinding og forsegling av overflaten. Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.