Nyttig kundeundersøkelse

I våres ble det gjennomført en kundeundersøkelse og vi ønsker å takke alle dere som svarte oss. Vi har fått mange både hyggelige og nyttige tilbakemeldinger. Dette bidrar til at vi i enda større grad kan fokusere på konkrete forbedringstiltak. Det er også nyttig å få bekreftelser på ting som vi gjør riktig da det gjør oss i stand til å kunne forsterke det positive ytterligere. Vi vil nok en gang minne om at vi alltid setter pris på tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk.