Kundeundersøkelse i april

Etter 3 års drift har vi gjort oss mange erfaringer og vi får nye kunder hver uke. Som et ledd i at vi ønsker å bli enda bedre på kvalitet og service overfor kundene våre vil vi i april gjennomføre en kundeundersøkelse. Vi ønsker direkte og ærlige tilbakemeldinger på godt og vondt – det gjør oss i stand til å forsterke det positive samt å endre oss på områder vi kan bli bedre på.

Vi øker stadig i volum og det er viktig å erkjenne at vi ikke alltid er gode nok på å ha kontroll på kundetilfredsheten underveis. Vi jobber løpende med kompetanseheving og med systemutvikling for å ivareta logistikken i de ulike delene av verdikjeden vår. Målet med dette arbeidet er å få ytterligere kontroll og økt samhandling på alle prosesser som påvirker produksjon, logistikk og tilfredsheten blant kundene våre. Dette er viktig for oss, og vi håper ulike tilbakemeldinger fra en kundeundersøkelse kan bidra til nyttige innspill i dette arbeidet.

Hovedhensikten med undersøkelsen er å bruke resultatene som utgangspunkt for å gjennomføre forbedringstiltak. Undersøkelsen vil bli sendt ut i løpet av april og vi håper flest mulig vil ta seg tid til å svare.