Fordeler med ferdigarmert betong

Stadig flere får øynene opp for ferdigarmert betong. Ofte er det en god løsning fordi du kan støpe raskere og det kan være rimeligere enn vanlig støp.

For det første slipper du å hente og legge ut armeringsnett, og noen ganger gir ferdigarmert betong mulighet for redusert gulvtykkelse. Fibrene er laget slik at de forankres godt i betongen. Armeringen blir jevnt fordelt i hele tverrsnittet og gir bedre svinnarmering. Ferdigarmert betong blir først og fremst brukt til påstøp og alle gulver på grunn, og reduserer faren for riss og sprekker. Vi ser at ferdigarmert betong blir mer og mer brukt i profesjonelle sammenhenger, og spesielt der tiden er avgjørende. Kort fortalt; høy ytelse, brukervennlig, holdbart og kostnadseffektivt. Ta kontakt om dere vil vite mer.